AKSOY İNŞAAT

Profesyonel Hafriyat İşleri

Yapılan kazı çalışmaları ya da inşaat işlerinde çıkan doğal arazinin taşınmasıyla meydana gelen toprak birikintisinin, molozun ya da başka çeşit malzemenin araçlar vasıtasıyla başka yere taşınması, boşaltılması işlemine hafriyat denilmektedir.

Hafriyat işlemine başlamadan önce gerekli izin ve ruhsatın alınması gereklidir. Projeye uygun olarak kazılmak istenen alan tespit edilir. Bu işlemler sırasında uzman kişilerce çalışılmalıdır. Mevcut alandaki su boruları, doğalgaz boruları, Telekom hatları gibi yer altından geçen sistemlerin planları çıkarılmalı bunlara hasar verilmemeye çalışılmalıdır. Ayrıca kazı alanında canlı varlık olup olmadığı, yan tarafta bulunan yapılı çevrenin zarar görüp görmeyeceği gibi birçok husus değerlendirilmelidir. Bütün bu rutin işlemler bitirildikten sonra uygun iş makineleriyle hafriyat işlemine başlanır. Kaldırılan toprak ya da molozlar uygun nakliye koşullarıyla şantiye ortamından uzaklaştırılır.

Message Us on WhatsApp
Call Now Button